KVKK Nedir

kvkk-kisisel-verilerin-korunma-kanunu-1280x12801-1-1024x1024.jpg

Dünya da mazisi 1980’lere dayanan ve dijitalleşen dünyada 2000’lerle beraber önemi gittikçe artan kişisel veri hukuku konusunda yıllardır dünya ve Avrupa özelinde çalışmalar ve düzenlemeler yapılmakta idi, ülkemizde de bu öneme binaen 2016 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren, Kişisel Verileri Koruma Kanunu; özel hayatın gizliliğini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alarak kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve onların uyacakları kuralları düzenleme amacı taşır. Belli istisnalar dışında kişisel veriler kişilerin açık rızası alınmadan işlenemez ve üçüncü kişilere aktarılamaz.

Toplumun bir bireyi olarak bu kanunu bilmek, haklarımıza sahip çıkmak ve yeri geldiğinde yetkili mecralara başvurabilmek için KVKK hakkında bilmemiz gerekenleri mutlaka bilmeli ve öğrenmeliyiz, gelin bu konuya kısaca değinelim;

Kişisel verileri koruma Kanununda belirtilen maddeleri ihlal eden kurumlar, idari para cezasına çarptırılabilirler. İdari para cezaları maddelere göre değişmekle birlikte, kişisel verileri ihlal eden kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

KVKK Neden Önemli?

Kişisel verileri, asıl sahipleri tarafından kurumlara emanet edilen bilgiler olarak değerlendirecek olursak; veriyi işleyen kurumların da veri sahibine hesap verebilir durumda olmaları gerekir ve KVKK bu konuya zemin oluşturur.

Herhangi bir kurumla yaptığımız telefon görüşmesinde ya da aldığımız bir mesaj veya mailde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nin olup olmadığına bakmamız ve dikkatle incelememiz gerekir.

Kişisel verilerimizin başkaları ile paylaşılması ihtimali bile bizi rahatsız etmeli.

Bu kanunla kişisel verileri işlenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, bu verileri işleyen kişilerin yükümlülükleri ve uyması gereken kurallar çerçevelenmiş oluyor. Veri güvenliğinin sağlanması amaçlanarak hukuka uygun işlemlerin yapılması sağlanıyor. Böylece verilerin yetkisiz kişilerin erişimine açılması engellenmiş oluyor.

Birey olarak bizlere, kişisel verilerimizin gizliliğini ihlal eden kurumları şikâyet etme ve onlara dava açma hakkını veriyor.

Yorumlar