İzinver.net’in İYS Servisi Size Ne Sağlar?

iys

Öncelikle İYS'yi hatırlayalım. İYS neydi ve kimleri kapsıyordu

Sesli arama, e-posta veya sms gibi İletişim araçları ile ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS'ye yani İleti Yönetim Sistemine kaydolmak zorundadır.

Yalnızca İYS sistemi üzerinde kayıtlı olan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilmektedir.

İleti Yönetim Sistemi neydi, bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı 2014’te 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında bir kanun yürürlüğe koydu. Bu kanun kapsamında, 1 Ocak 2021’de Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme ile İYS, Hizmet sağlayıcıların arama, sms, e-posta aracılığıyla ticari ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikâyet edip süreçleri yönetebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikâyete konu izni görüntüleyebileceği, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir.

Kısacası, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan bir sistemdir.

Yönetmelik gereğince İleti Yönetim Sistemi'ne yüklenen geçmiş tarihli tüm izinlerin ispat yükümlülüğü Hizmet Sağlayıcıya aittir.

İzinver.net

İYS’ye Kayıt Yaptırmak Zorunlu Mu?

  • Ticari Elektronik İleti (Arama, Sms veya E-mail) göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi (İYS)'ne kaydolmak zorundadır. Yalnızca sistem üzerinde onayı olan alıcılara Ticari Elektronik İleti gönderilebilmektedir.
  • İleti Yönetim Sistemi üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcıya aittir. İYS dışında başka bir mecradan alınan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 iş günü içinde İYS'ye kaydedilmek zorunda. Aksi halde onaylar geçersiz sayılır.
  • Hizmet Sağlayıcısı ret bildirimlerini 3 gün içinde İYS'ye bildirmekle yükümlüdür, bu 3 günlük süreç içinde geçici olarak ileti gönderimi devam edebilir.
  • Alıcı, reddetme hakkını İleti Yönetim Sistemi üzerinden de kullanabilir. Şikayet başvuruları, İYS üzerinden ön incelemeyle değerlendirilmektedir.
  • 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan Hizmet Sağlayıcılar, onaylarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar İYS sistemine yüklediler. Bu onaylar 15 Şubat 2021 tarihine kadar vatandaşlar tarafından kontrol edilerek ve red ve çıkış hakları kullanıldı.
  • 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan Hizmet Sağlayıcılar, onaylarını 31 Mayıs 2021 tarihine kadar İYS sistemine yüklediler. Bu onaylar 15 Temmuz 2021 tarihine kadar vatandaşlar tarafından kontrol edilerek red ve çıkış hakları kullanıldı.

iys.png

-

İzinver.net’in İYS Servisi Size Ne Sağlar?

  • İzinver.net İYS paneline çok sayıda markanızı tanımlanabilir ve tüm markalarınızı tek panelden yönetebilirsiniz.
  • Kanuni düzenlemelerin de ön gördüğü şekli ile İzinver.net platformunda kurumsal profiliniz üzerinden aldığınız izinleri İYS’ye anlık olarak gönderir ve kaydeder, gün sonlarında ki mutabakat ile de size günlük aksiyon raporlarını gösterir. Bu da size izinleri alınmış ve İYS ye entegre edilmiş yeni data imkânı sunar.
  • İzinver.net ile İYS servisinin size sağladığı ileti izin kontrol web servisleri ile SMS ya da E- Posta gönderimi yapan kurumlara entegre olmuş ve düşük maliyetlerle gönderiler yapma imkanına kavuşursunuz.
  • İzinver.net İYS ile ilgili mevzuatları, yapılan değişiklikleri düzenli takip eder, müşterilerini bilgilendirir ve kendi sistemlerinde gerekli güncellemeleri hızlıca gerçekleştirir.

Yorumlar