İYS’yi Neden ve Nasıl Kullan malıyım!

iys.png

İletim Yönetim Sistemi geçtiğimiz aylarda vatandaşların kullanımına açılmıştı. İYS; sms, e-posta ve sesli aramalar gibi birçok iletiden rahatsız olan vatandaşlarımız için, devletin Anayasal ve bireysel özgürlükler çerçevesinde KVKK’nın da öngördüğü düzenlemelere göre gerekliliği anlaşılan ve hayata geçirilen bir proje oldu.

İYS (İleti Yönetim Sistemi) Ticari İletilerin onayının alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan Ticaret Bakanlığı ve TOBB’un ortaklaşa hayata geçirdiği bir uygulamadır.

Ticari Elektronik İleti kapsamına giren ileti ve araçlar neler?

Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, Akıllı ses kaydedici sistemler, Elektronik posta Kısa mesaj hizmetidir.

İYS uygulaması yönetmeliğine göre, 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar listelerini İYS’ye onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine kadar idi; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021’di.

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan Hizmet Sağlayıcılar ise, onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar verilerini İYS sistemine yüklemesi gerekmekteydi; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021'dir

Yönetmelik gereğince yukarıda belirtilen tarihlere uygun olarak İleti Yönetim Sistemi'ne aktarılmayan onaylar geçersiz olacaktır. İleti Yönetim Sistemi'ne yüklenen geçmiş tarihli tüm izinlerin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcılara aittir.

İleti Yönetim Sistemi'ni İleti Yönetim Sistemi Web, e-Devlet kapısı, İleti Yönetim Sistemi Mobil Uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz.

Yorumlar