Açık Rıza Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi midir?

açık rıza.png

Açık rıza beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Esas olan özgür irade beyanıdır.

Önemli olan açık rızanın Kanundaki unsurları taşıması ve ispatlanabilir olmasıdır.

Dolayısı ile sözlü, yazılı, elektronik ve dijital ortam gibi yöntemlerle açık rıza alınması mümkündür.

Bununla birlikte, açık rızanın yazılı olduğu durumlarda, açık rıza metinleri açık, anlaşılır ve yalın bir şekilde kaleme alınmalıdır. Ayrıca, açık rızanın, olumlu ve özgür bir irade beyanı içermesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, açık rızanın şüpheye yer vermemesi gerekmekte, rızanın talep edilmesine ve alınmasına ilişkin işlemler, ilgili kişinin bu konudaki niyetini açıkça ortaya koyar nitelikte olmalıdır. Açık rızanın alındığı konusundaki ispat yükü ise veri sorumlusuna aittir.

Açık rıza alınırken dikkat edilecek hususlarla ilgili paylaşacağım link üzerinden bilgi alabilirsiniz.

açık rıza.png

-

Açık Rıza Geri Alınabilir mi?

Ayrıca, açık rıza geri alınabilir. Çünkü bu kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Ayrıca kişisel verilerin geleceğini belirleme hakkı ilgili kişiye aittir. Bu bağlamda kişi dilediği zaman veri sorumlusuna vermiş olduğu açık rıza yetkilendirmesini geri alabilir. Ancak geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğurur. Geri alma beyanın veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren veri sorumlusu tarafından açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler durdurulmalıdır.

Geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur.

Yorumlar